Tenues en ballen

Er heerst enige onduidelijk m.b.t. uitgifte van ballen/kleding en de daarmee samenhangende verplichtingen.

 

Aan het begin van het seizoen word door de vereniging aan elk team ter beschikking gesteld:

- ballen

- kleding

 

Ballen en kleding worden aan het einde van seizoen (of eerder) aan de vereniging, trainer- coach of materieel beheerder, terug gegeven.

 

KLEDING:

Kleding voorschrift is: alles bij elkaar houden / alles bij elkaar wassen.

Speel altijd in hetzelfde tenue zodat bij vermissing duidelijk is wie het gebruikt heeft.

Leden worden geacht hun tenue na de wedstrijd ZELF in de kledingtas te doen.

 

BALLEN:

Keuze:

- ballen bij elkaar houden

  1 - 3 leden krijgen de verantwoording voor ieder 1 zak (met 3 ballen)

  ALLE teamleden zijn verantwoordelijk voor de ballen.

  Dus na een training of wedstrijd zoeken de LEDEN de ballen bij elkaar.

- alle ballen aan teamleden in bruikleen geven

  Of je bent PERSOONLIJK verantwoordelijk voor je bal.

  De coach heeft indien iedereen persoonlijk een bal heeft een lijst welke bal aan wie is uitgegeven.

 

Voor de goede orde: ballen zijn en blijven eigendom van de vereniging.

Dit systeem van uitlenen (kleding en ballen) is inmiddels een goed gebruik en algemeen bekend bij leden van Early Bird.

Indien een tenue kwijt raakt, dit kan ook een broekje of een shirtje zijn kost dit het team 60 euro.

Indien er een bal kwijt raakt, kost dit het team 40 euro per bal.

De kosten van het kwijt raken van deze spullen zitten niet in de contributie verrekend.

Het bestuur gaat er dan ook vanuit, dat leden zorgvuldig met de spullen van de vereniging en dus van henzelf omgaan.